ჩვენ შესახებ

GeoGlobe - ეს არის საინჟინრო კომპანია, რომელიც მუშაობს სხვადასხვა საინჟინრო პროექტების გეოტექნიკური გადაწყვეტილებების განვითარებასა და შესრულებაზე განსაკუთრებული გამოცდილებით ნიადაგის კვლევაში, გეოფიზიკის, ოკეანოგრაფიისა და ჰიდროგრაფიის სფეროში. კომპანიას გააჩნია შესაძლებლობა განახორციელოს გეოტექნიკური ოპერაციები ყველა სახის რელიეფზე, რომელიც მოიცავს სანაპიროს, გარდამავალი ზონასა და ზედაპირულ წყლებს.

როგორც ინფრასტრუქტურის, საინჟინრო და ენერგეტიკული პროექტების განვითარების სრული სერვისის კომპანია, Geoglobe იყენებს ნიადაგის დეტალურ გამოკვლევის და უახლესი ტექნოლოგიების კომბინაციას, ასევე სპეციალურად შექმნილ სატრანსპორტო საშუალებებს, რათა უზრუნველყოს მომხმარებლები სამუშაოდ საუკეთესო მონაცემებით. GeoGlobe ფლობს საკუთარ ნიადაგის კვლევის ლაბორატორიას თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიით, რომელიც უზრუნველყოფს ზუსტ მონაცემებს ნიმუშების ფიზიკური და მექანიკური თვისებების შესახებ, რომელიც აკმაყოფილებს ASTM, BSI, EN და GOST სტანდარტებს. ლაბორატორიის მთავარი საწყობი  უზრუნველყოფს კლიენტების ნიმუშების ხელსაყრელ პირობებში შენახვას შემდგომი ანალიზისა და შედარებისთვის.

პროექტები

დასრულებული პროექტები
  • Drilling geological exploration wells using JU.
  • Lab tests for Anaklia port project
  • Highrise (test)
მიმდინარე პროექტები
  • Port (test)
  • Fishfarm (test)

სიახლეები